3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Işınımsal Transfer Simülasyonlarının Arkasındaki Mekanizma

Nötron yıldızı birleşmesinden çıkan malzeme içindeki elektronlar, iyonlar ve fotonlar arasındaki etkileşimler, teleskoplarla görebildiğimiz ışığı belirler

Gelişmiş 3 boyutlu bilgisayar simülasyonları, gerçek ışık gözlemlerini yakından yansıtmıştır Though neutron stars typically have a radius on the order of just 10 - 20 kilometers (6 - 12 miles), they can have masses of about 1 It is made up of protons and neutrons within the nucleus, and electrons circling the nucleus Shingles ve diğerleri 2023 ApJL 954 L41

Kilonova: Patlama ve Sonrası

Demirden daha ağır elementlerin yaklaşık yarısı, iki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesiyle elde edildiği gibi, aşırı sıcaklıkların ve nötron yoğunluklarının olduğu bir ortamda üretilir

3 boyutlu bir model olduğundan, gözlemlenen ışık herhangi bir izleme yönü için tahmin edilebilir 3847/2041-8213/acf29auzay-2

Bu alandaki gelecekteki ilerlemeler, spektrumlardaki özellikleri tahmin etme ve anlama konusundaki hassasiyetimizi artıracak ve ağır elementlerin sentezlendiği koşullar hakkındaki anlayışımızı daha da ileriye taşıyacaktır " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">nötron yıldızı birleşmeler, ağır elementlerin kökenine dair anlayışımızı geliştiriyor 3 - 2 Her ikisini de birleştiren son gözlemler Astrofizik Günlük Mektupları It is one of the journals published by the American Astronomical Society (AAS), and is considered one of the most prestigious journals in the field 5 that of the Sun 3 boyutlu bilgisayar simülasyonlarındaki son gelişmeler, nötron yıldızı birleşmelerinin ardından yayılan ışığa ilişkin bilgiler sağladı atom-Ağır elementlerin hafif etkileşimleri Bu simülasyonlar, demirden daha ağır elementlerin kökeninin anlaşılmasında çok önemlidir

İki nötron yıldızının birleşmesinden sonra yayılan ışığın gelişmiş yeni üç boyutlu (3 boyutlu) bilgisayar simülasyonu, gözlemlenen bir kilonovaya benzer bir spektroskopik özellikler dizisi üretti

Kilonova 3D simülasyonunun sonucu They were first detected in 2015 by the Advanced LIGO detectors and are produced by catastrophic events such as colliding black holes, supernovae, or merging neutron stars Spektral dağılımın değişme hızının hesaplanması ve geç zamanlarda dışarı atılan malzemenin tanımlanması gibi başka zorluklar da devam etmektedir Bu modellerin temel bileşeni, FAIR tesisi tarafından sağlanacak olan yüksek kaliteli atom ve nükleer deneysel verilerdir Kredi bilgileri: Luke J
DOI: 10 Birleşme anında iki nötron yıldızı GSI/FAIR bilim insanı ve yayının baş yazarı Luke J

Referans: Luke J " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">yerçekimi dalgaları ve görünür ışık, bu element üretiminin ana alanı olarak nötron yıldızı birleşmelerine işaret etti Bu süreçler ve yayılan ışık, ışınım aktarımının bilgisayar simülasyonları ile modellenebilir Neutron stars are the smallest and densest stars known to exist Shingles, “Bu alandaki araştırmalar, esas olarak nötron yıldızı birleşmelerindeki hızlı nötron yakalama süreciyle üretilen demirden daha ağır elementlerin (platin ve altın gibi) kökenlerini anlamamıza yardımcı olacak” diyor Bu çekirdekler kararlı hale gelinceye kadar bozunarak, yaklaşık bir hafta içinde hızla sönen parlak bir ışık emisyonu olan patlayıcı bir ‘kilonova’ geçişine güç veren enerjiyi serbest bırakır